Alkoholowy Zespół Abstynencyjny

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny, w skrócie AZA to stan chorobowy, który występuje przeciętnie 12-24 godziny po przerwaniu ciągu alkoholowego i zaprzestaniu picia lub zmniejszeniu ilości wypijanego alkoholu.

Mechanizm AZA nie jest dokładnie znany. W skrócie – w trakcie spożywania alkoholu przede wszystkim układ nerwowy, ale także inne układy organizmu ulegają adaptacji (czyli dostosowaniu) do zwiększonych dawek toksyny, jaką jest alkohol we krwi. Gwałtowne obniżenie jej stężenia we krwi powoduje różnicę między wytworzonymi mechanizmami adaptacji organizmu a obecnością małego stężenia alkoholu.

Objawami AZA (nie zatrucia alkoholem!) są: problemy ze snem, bóle głowy, problemy żołądkowo-jelitowe (objawiające się zazwyczaj nudnościami, wymiotami, biegunką, bólami nadbrzusza i w klatce piersiowej), niepokój, zmęczenie, nadpobudliwość, zlewne poty, szybkie tętno i podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Zdarzyć się mogą czasami halucynacje (mało nasilone i wyjątkowo sporadyczne). We krwi są obecne zaburzenia elektrolitowe, zwykle w postaci niskiego stężenia potasu, fosforanów, wapnia, czasem glukozy (tzw. hipoglikemia). Po 24-48 godzinach trwania nieleczonego zespołu abstynencyjnego mogą pojawić się ataki padaczkowe.

Większość AZA jest możliwych do wyleczenia w warunkach domowych, niemniej jednak zawsze wymagane jest badanie lekarskie celem oceny, czy pacjent nie potrzebuje hospitalizacji. Chorzy z AZA potrzebują odtrucia alkoholowego– przede wszystkim podania płynów i elektrolitów, czasem niezbędne jest podanie środków uspokajająco-nasennych.

Wstecz


Encyklopedia wiedzy

Halucynoza alkoholowa ostra

Halucynoza alkoholowa ostra podobnie jak majaczenie alkoholowe pojawia się po zakończeniu wielomiesięcznego - wieloletniego ciągu picia. Objawami jej są halucynacje słuchowe. Zdarzają się zachowania agresywne i autoagresywne. Stan wymaga natychmiastowego leczenia i hospitalizacji. Halucynoza może zmienić się w postać przewlekłą.

Więcej

Delirium tremens

Delirium tremens to stan zagrożenia życia, wymaga natychmiastowego leczenia i hospitalizacji. Występuje w ciągu 2-3 dni od odstawienia alkoholu po kilkumiesięcznym – kilkuletnim ciągu intensywnego picia. Delirium cechuje się wyjątkowo dużą śmiertelnością: ponad 20% w przypadku chorób współistniejących, 5% u pacjentów bez innych obciążeń.

Więcej

Marskość wątroby

Przyczyny marskości wątroby są bardzo różnorodne i mogą współistnieć u jednego chorego. W świecie zachodnim najbardziej powszechnymi przyczynami są przewlekłe nadużywanie alkoholu i zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B i C (HBV i HCV). Marskość wątroby spowodowana alkoholem (ALD; ang. alcoholic liver disease) rozwija się po zaledwie 10 latach intensywnego picia u 15% alkoholików.

Więcej

mapa strony