Nikt nie rodzi się alkoholikiem, czyli słów kilka o osobowości uzależnieniowej

Jako ludzie mamy zróżnicowane cechy osobowości - dwie osoby o takim zestawie cech charakteru, usposobienia po prostu nie istnieją. W związku z tym nie da się wyróżnić osób szczególnie podatnych na uzależnienia. Są jednak pewne cechy, które bardzo często powtarzają się u uzależnionych.

Można zatem przyjąć, że do uzależnienia mogą predysponować: wybuchowość, brak dojrzałości emocjonalnej, niezdyscyplinowanie, skłonność do popadania we frustrację, brak poczucia bezpieczeństwa.

Uzależnienie dotyka ponadto osób, które maja potrzebę ciągłego poszukiwania nowości, stymulacji. Takie osoby chętnie podejmują zachowania ryzykowne. Impulsywność powtarza się wśród przeróżnych badań naukowych dotyczących predyspozycji do alkoholizmu jako tzw. czynnik ryzyka. Statystycznie rzadziej eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi osoby zachowawcze, introwertyczne, unikające problemów, bierne, ostrożne. Rzadko też kontynuują regularne używanie tego typu środków. Oczywiście ze zwykłego doświadczenia życiowego wiemy, że alkoholizm dotyka także osób nieśmiałych, zagubionych, dla których alkohol jest sposobem na radzenie sobie z odrzuceniem, stresem, samotnością itp.

Nie można także bagatelizować skłonności do alkoholu przekazywanej genetycznie. Synowie uzależnionych ojców mają większą tolerancję alkoholu i zwiększoną predyspozycję do choroby alkoholowej. Wśród osób „dziedziczących” skłonność alkoholową zauważa się także słabsze odczuwanie objawów zatrucia alkoholowego. Zdarza się także minimalne bądź żadne odczucie objawów pointoksykacyjnych, zwanych potocznie kacem. Ten swoisty „brak kary” po dużym spożyciu alkoholu także jest czynnikiem wpływającym na szybsze uzależnienie.

Wieloletnie badania psychologów dowodzą, że osoby uzależnione także wyróżniają się na tle zdrowej społeczności. Nie można wskazać typowej osobowości kształtującej się pod wpływem uzależnienia, a jedynie próbować wskazać najczęściej występujące cechy.

Według badań naukowych alkoholicy często mają inny, niż osoby zdrowe, obraz samych siebie. Sami często uważają się za osoby towarzyskie i żywiołowe. W końcu częstokroć są w centrum życia towarzyskiego swojej grupy, wznoszą toasty, napełniają kieliszki, cieszą się dużym powodzeniem. Wydarzenia towarzyskie są we wspomnieniach uzależnionych wręcz idealizowane, kojarzą się przyjemnie.

Z drugiej strony częściej wątpią w swoje możliwości, opisują siebie przy użyciu negatywnie nacechowanych przymiotników. Uzależniony nie widzi często potrzeby uporządkowania swojego życia, nie wykazuje wytrwałości – raczej u innych poszukuje siły i skuteczności. Alkoholicy łatwiej niż osoby zdrowe porzucają powzięte działania, szybciej się zniechęcają, trudniej realizują długofalowe cele. Podczas terapii uzależnień charakterystyczne jest, że pierwszym krokiem do wyleczenia jest nauczenie chorego odpowiedzialności za swoje własne życie. Dla alkoholika bowiem wystarczającym uzasadnieniem do picia staje się żona, praca, czy nawet pogoda. Terapeuci zauważają, że uzależnieni często stosują na opisanie swojego uzależnienia słów w formie bezosobowej: wypiło się, zrobiło się.

Niezależnie od predyspozycji do uzależnienia i przebiegu samej choroby alkoholowej, proces leczenia oparty jest na trenowaniu silnej woli, wzięciu odpowiedzialności za siebie oraz wszelkie podejmowane decyzje.


Encyklopedia wiedzy

Halucynoza alkoholowa ostra

Halucynoza alkoholowa ostra podobnie jak majaczenie alkoholowe pojawia się po zakończeniu wielomiesięcznego - wieloletniego ciągu picia. Objawami jej są halucynacje słuchowe. Zdarzają się zachowania agresywne i autoagresywne. Stan wymaga natychmiastowego leczenia i hospitalizacji. Halucynoza może zmienić się w postać przewlekłą.

Więcej

Paranoja alkoholowa

Paranoja alkoholowa rozwija się u mężczyzn w nieco mniej nasilonym stopniu uzależnienia od alkoholu, zwykle po 40 roku życia. Przybiera kształt charakterystyczny dla paranoi (czyli w logiczny sposób uporządkowanego systemu urojeń). Najczęściej chory mąż oskarża swoją żonę o zdradę i „znajduje” na to liczne „dowody”.

Więcej

Marskość wątroby

Przyczyny marskości wątroby są bardzo różnorodne i mogą współistnieć u jednego chorego. W świecie zachodnim najbardziej powszechnymi przyczynami są przewlekłe nadużywanie alkoholu i zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B i C (HBV i HCV). Marskość wątroby spowodowana alkoholem (ALD; ang. alcoholic liver disease) rozwija się po zaledwie 10 latach intensywnego picia u 15% alkoholików.

Więcej

mapa strony