To nie tak, jak myślisz, czyli Zespół Otella

Zespół Otella to uporczywa psychoza urojeniowa dotykająca dość dużą części alkoholików. Jej przyczyny nie są do końca zbadane, bezpośrednio prowadzi do niej nadużywanie alkoholu, jednakże do chwili obecnej nie udało się ustalić wszystkich czynników wywołujących tę chorobę. Może występować jako samodzielna jednostka chorobowa, albo ujawniać się przy stanach lękowych, depresji czy schizofrenii. Objawia się permanentnymi podejrzeniami o niewierność partnera – nie są to klasyczne przypadki zazdrości, czy zaborczości, ale daleko posunięte zarzuty oparte na niewystarczających dowodach i dotyczące szerokiej grupy potencjalnych „kochanków”.

Chory nie dostrzega, że podejrzenia o niewierność oparte są na często absurdalnych „dowodach”, takich jak: wyraz twarzy, niewinny żart, spojrzenie osoby nieznajomej, czy nawet drobna zmiana w zachowaniu partnera. Z czasem obsesja prowadzi do śledzenia partnera – sprawdzania jego bielizny, śladów na ciele, telefonu, maili, przeszukiwania kieszeni, czy szuflad, wyczekiwania pod miejscem pracy, podążaniu za partnerem, konfrontacji, przepytywania znajomych. Z pozoru niewinne sytuacje powodują eskalację podejrzeń, a tym samym także agresji skierowanej na partnera - może to być na przykład wizyta hydraulika, dłuższe pozostanie w pracy, uśmiech albo nawet spojrzenie nieznajomej osoby. Dezintegruje to całe życie rodzinne obojga partnerów - oskarżający za wszelką cenę próbuje udowodnić zdradę, zaniedbując przy tym często własne obowiązki, natomiast oskarżany stara się nie dawać pretekstów do tworzenia kolejnej teorii o rzekomej zdradzie. Do oskarżeń dołącza, oprócz agresji, także przemoc fizyczna, uporczywe nękanie, przesłuchania, czasami filmowanie przy użyciu ukrytych kamer. Narasta w chorym przekonanie o zmowie, spisku. Osoba z zespołem Otella obiecuje, że po przyznaniu się do zdrady partner nie poniesie konsekwencji, że „prawda” naprawi popsute relacje i pozwoli na odbudowanie związku. Zdarza się więc, że słyszy takie wyznanie tylko dlatego, żeby skończył z oskarżeniami i zaprzestał dręczenia. Takie przyznanie się powoduje skutek odwrotny do zamierzonego – nasila agresję i podejrzliwość, potwierdza absurdalność zarzutów i stanowi przyczynek do dalszych poszukiwań dowodów innych zdrad. W skrajnych przypadkach zespół Otella prowadzi do zabójstwa partnera bądź rzekomego kochanka.

Leczenie osoby z tego typu zaburzeniami jest trudne i długotrwałe, często trwa do końca życia. Często pierwszą przeszkodą jest już sam opór pacjenta, który nie przyjmuje do świadomości własnej choroby. Wizyta u psychoterapeuty, czy zalecenie leczenia jest często traktowane bowiem jako odwracanie uwagi od rzekomych zdrad partnera. Kolejnym etapem – po wyrażeniu zgody na leczenie i wyrażeniu woli współpracy - jest odstawienie alkoholu jako podstawowej przyczyny zaburzenia. Zazwyczaj u pacjentów stosuje się leki przeciwpsychotyczne i psychoterapię. Niestety często nie przynoszą one spodziewanych rezultatów, a chorzy po chwilowej remisji porzucają leki i powracają do stanu sprzed terapii. W przypadku, gdy osoba z zespołem Otella nie wyraża chęci wyleczenia, jego parter staje przed dramatyczną decyzją dotyczącą wspólnej przyszłości. Na forach internetowych osobom, które szukają pomocy dla partnera niewyrażającego woli do leczenia się, najczęściej doradza się zakończenie związku. Opinie tych, którzy najczęściej sami tkwili w podobnej relacji i doradzają zerwanie, potwierdzają także psychoterapeuci. Chory, który nie chce się leczyć, wyniszcza partnera i degraduje życie rodzinne – jedyną szansą staje się właśnie terapia i wytężona praca nad samym sobą.


Encyklopedia wiedzy

Przewlekłe i ostre zapalenie trzustki

Zarówno przewlekłe i ostre zapalenie trzustki to stany chorobowe bezpośrednio związane z alkoholem. Ostre zapalenie trzustki w co najmniej w 50% jest spowodowane przewlekłym nadużywaniem alkoholu, natomiast przewlekłe zapalenie trzustki w 60-85%. Oba stany chorobowe mogą doprowadzić do trwałej niesprawności, wyniszczenia a nawet śmierci i bywają przyczyną wielu cierpień chorego.

Więcej

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny, w skrócie AZA to stan chorobowy, który występuje przeciętnie 12-24 godziny po przerwaniu ciągu alkoholowego i zaprzestaniu picia lub zmniejszeniu ilości wypijanego alkoholu. Chorzy z AZA potrzebują odtrucia alkoholowego– przede wszystkim podania płynów i elektrolitów, czasem niezbędne jest podanie środków uspokajająco-nasennych.

Więcej

Zapalenie błony śluzowej żołądka

Zapalenie błony śluzowej żołądka, a właściwie zapalenie żołądka (gastritis), to stan chorobowy, w którym dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej żołądka przez różne czynniki etiologiczne wywołujące reakcję zapalną. Alkohol w stężeniu powyżej 5 procent powoduje podrażnienie śluzówki żołądka, co objawia się nudnościami, wymiotami i bólem nadbrzusza.

Więcej

mapa strony